highlighted
content

להפוך את האתגר לחיים מלאים בסיפוק ומימוש!

לכל אדם יש את הצבע, הצליל והחלום שלו.

עמותת גוונים חרטה על דגלה להיות גורם תומך ומלווה, המאפשר לאדם עם מגבלה לחיות חיים מלאי סיפוק ומימוש בקהילה, כראות עיניו ודרכו.

אחרי 20 שנות עשייה וניסיון, עמותת גוונים מספקת לאנשים עם מוגבלויות מכל הארץ 360 מעלות של מענים, הזדמנויות ואפשרויות, המותאמים למגוון רחב של צרכים ואתגרי חיים.

סוד ההצלחה של עמותת גוונים נעוץ בהבנת היסוד שכל אדם זקוק לנהל חיים מלאי משמעות לפתח את כל תחומי החיים בצורה הוליסטית וליהנות מחיי חברה וקהילה תומכים ותוססים.

מזמינים אותך להתקשר אלינו עכשיו ולהיפתח לעולם מלא של הזדמנויות!! 9913*