highlighted
content

ילדים ונוער

תוכניות ילדים, נוער וצעירים פועלות במסגרת אשכול תכלי"ת, ונותנות מענה חינוכי וטיפולי רב-מימדי. מופעלות כתוכניות משלימות למערכות החינוך הפורמאליות ובשיתוף פעולה עם כלל הגורמים העירוניים והאזוריים (חינוך, רווחה ועוד).

תפיסת העולם של העבודה באשכול היא קהילתית, בדומה לפעילות של שאר התוכניות בעמותה. כל אחת מקבוצות הגיל פועלת במרחב פיזי מותאם ולכל אחד מהמשתתפים נבנית תוכנית עבודה אישית.

עקרון העבודה של האשכול מתבסס על 5 ממדים של עבודה סימולטנית בכל התוכניות: לימודי, חברתי, רגשי, פנאי ותעסוקה ומשפחתי.

מרחב הילדים - מעטפת משלימה בשעות אחר הצהריים
על התוכנית
מרחב הילדים – מרכז חינוכי-שיקומי קהילתי הפועל כחלק מאשכול תכלי"ת. המרכז נותן מענה לעיר שדרות ולסביבתה הקרובה, בשילוב ילדים על הרצף של צרכים מיוחדים כפי שהוגדרו ע"י מערכת הרווחה/חינוך. במרכז מתקיימות פעילויות טיפוליות וחברתיות, בהתאם לתוכנית קבוצתית ולתכנית אישית שנבנית עבור כל משתתף. המרכז פועל בתיאום, סיוע ופיקוח של אגף הרווחה בשדרות.
צוות המרכז נמצא בקשר ישיר עם הורי הילדים ועם הגורמים החינוכיים והטיפוליים הנוספים, במטרה לדייק את התוכנית האישית שנבנית לכל ילד.
למי מיועדת התוכנית
ילדים בגילאים 6-12 אשר מופנים ע"י מחלקת הרווחה בשדרות.
מאפיינים - שיקום, מש"ה ואוטיזם קל (בפיתוח)
משך התוכנית
הילדים מקבלים מענה במרכז עד גיל 12 וממשיכים את פעילותם באופן טבעי בקבוצת הנוער והצעירים. למעשה ולהלכה לכלל המשתתפים נבנית תוכנית ארוכת טווח שמטרתה "השתלבות קהילתית".
מיקום גאוגרפי
שדרות, במבנה ממוגן
מרכז הנוער – מרכז חינוכי לבני נוער ומשפחותיהם
על התוכנית
"נוער תכלי"ת" הינו מרחב חינוכי לבני נוער ומשפחותיהם, אשר פועל כמסגרת משלימה למערכת הפורמאלית ובעלת איכויות ייחודיות. המרחב מתפרס על חמישה תחומי פעילות עם בני הנוער - רגשי, חברתי, לימודי, משפחתי, פנאי ותעסוקה. הצוות המפעיל של המרחב פועל לפי תפיסת עולם קהילתית והוא פועל בשיתוף פעולה עם אגף הרווחה ואגף החינוך בעיר.

כל נער ונערה המשתתפים בתוכנית זוכים לתוכנית מותאמת אישית לפי 5 התחומים שתוארו.
ישנו דגש על העצמה ופיתוח מסוגלות אישית של המשתתפים תוך בניית "החלומות" לעתיד.
תוכנית הלימודים כוללת מורים מקצועיים וצוות מתנדבים מקצועי בתחום הלמידה, כולל סטודנטים ועובדי אמדוקס (מפעל הייטק שממוקם בשדרות).
במקביל לתוכנית הלימודים פועלת תוכנית חברתית ענפה הכוללת קבוצת רכיבה על אופניים, טיפול באמצעות כלבים, פעילות ספורט ופעילות להנחלת תרבות הפנאי.
למי מיועדת התוכנית
התוכנית מיועדת לבני נוער בגילאים 12-18 (כיתות ז'-י"ב). מתוך רצון לייצוג של כלל המאפיינים אנו מעודדים את כל מי שזקוק לעזרה באחד מהתחומים של פעילותנו להצטרף למרכז הנוער תכלי"ת, כולל בני נוער עם מגבלה.
התכנית נותנת מענה לבני נוער תושבי שדרות והמועצות האזוריות שבסביבתה (חוף אשקלון, שער הנגב)
משך התוכנית
התכנית מציעה מענה לבני נוער עד סיום כיתה י"ב, או עד להשתלבותם במסגרת המשך לצעירים (שרות צבאי או לאומי או תוכניות המשך ייעודיות)
מיקום גאוגרפי
רחוב הדגל 4, שדרות (ליד הסינמטק)
בית ספר הדר
על התוכנית
תכנית טיפולית וחברתית המופעלת אחה"צ כהמשך ליום לימודים.
התכנית מסייעת בלימוד ושיפור מיומנויות תפקודיות יומיומיות, לפתח כישורים, להעשיר את שעות הפנאי ולהשתלב בקהילה.
למי מיועדת התוכנית
ילדים, בני נוער וצעירים בגילאי 6-21, עם מגבלה שכלית-התפתחותית ברמת תפקוד סיעודי, המתגוררים בשדרות והסביבה.
משך התוכנית
עד גיל 21
מיקום גאוגרפי
שדרות

ליצירת קשר ובדיקת האפשרות להשתלב בתכניות הילדים והנוער, התקשרו עוד היום למוקד עמותת גוונים- 9913*.

מוקד עמותת גוונים מספק שירותי מידע, הכוונה וייעוץ אישי.

מזמינים אותך להתקשר ולהיפתח לעולם מלא בהזדמנויות!