highlighted
content

השכלה

תכניות השכלה בעמותת גוונים

"חינוך הוא הנשק החזק ביותר אתו ניתן לשנות את העולם."
נלסון מנדלה

השכלה לשם התפתחות והעצמה אישית, וגם ככלי לשינוי חברתי!

בתוכניות ההשכלה בגוונים אנו מאפשרים למשתתפים להתנסות ולהיחשף למסלולים מותאמים כחלק מההתפתחות האישית והמקצועית, מיצוי היכולות וחיבור לקהילות סטודנטים. 

למשתתפים ניתן ליווי אישי ומקצועי, פרטני וקבוצתי, הכולל ליווי בתפקידי חיים נוספים. 

הליווי נמשך בתקופת הלימודים וההכשרה המקצועית, וכולל סיוע בחיבור לתעסוקה רלוונטית.

 

המשתתפים בתכניות ההשכלה של עמותת גוונים מוזמנים גם לקחת חלק במגוון תכניות הדיור בקהילה העומדים לרשותם, להשתתף בתכניות התעסוקה, בפעילויות הפנאי השונות ועוד!

מכינת דרור להשכלה ותעסוקה - באוניברסיטת תל אביב
על התוכנית
דרור תל אביב מאפשרת לכל צעיר לקדם את עצמו לקראת חיים עצמאיים, תוך בחירת אופק לימודי ותעסוקתי.
בתכנית:
* התנסויות בתחומי לימודים ותעסוקה, ניהול עצמי וחברה
* ליווי אישי וקבוצתי
* סיורים במקומות לימודים ותעסוקה
* פעילויות חברתיות

התכנית פועלת בשיתוף עם אוניברסיטת תל אביב ובהשתתפות מימון ע"י הביטוח הלאומי ומשרד הרווחה.
למי מיועדת התוכנית
צעירים בגילאי, 21-30, מכל רחבי הארץ, הנמצאים על הרצף האוטיסטי בתפקוד גבוה, המעוניינים לפתח כישורי חיים ומיומנויות חברתיות.
משך התוכנית
עד חמש שנים.
מיקום גאוגרפי
אוניברסיטת תל אביב.
סייעים בחינוך - הכשרה, ליווי ותעסוקה לצעירים עם מוגבלות כסייעים במסגרות חינוך
על התוכנית
הכשרת סייעות וסייעים למערכת החינוך, תוך מתן מעטפת וליווי מלאים הכוללים:
* לימודים - בקורס מוכר מטעם משרד החינוך ומשרד הכלכלה - במכללת דוד ילין
* הכשרה מעשית - התנסות בתעסקוה בתחום, במסגרות חינוך, בהתאמה אישית לכל משתתף
* ליווי אישי וקבוצתי של רכזות הקבוצה בכל שלבי התכנית
* תעסוקה - ליווי בתעסוקה לכל אחד ממשתתפי התכנית בהתאם לצרכיו.

התכנית הוקמה ומופעלת בשותפות עם מכללת דוד ילין ועם עמותת "מיוחדים בחינוך".
למי מיועדת התוכנית
צעירים עם מוגבלות בוגרי שרות לאומי / צבאי המוכרים ע"י משרד הרווחה (מנהל מוגבלויות) או משרד הבריאות.
בעלי מוטיבציה להשתלבות בתעסוקה בתחום החינוך, ובעלי רצון ללמידה ומוכנות להתפתחות אישית.
משך התוכנית
כשנה וחצי
מיקום גאוגרפי
הלימודים יתקיימו במכללת דוד ילין בירושלים. ההתנסות התעסוקתית - ברשויות מקומיות נבחרות.
גוונים באונו - הכשרה, לימודים והעסקה של צעירים עם מוגבלות.
על התוכנית
התוכנית פועלת כחמישה ימים בשבוע, המשלבים לימודים, עבודה וסדנאות שונות.
מטרת התוכנית - הכשרת צעירים עם מוגבלות לעבודה בקריה האקדמית אונו וחשיפה לאקדמיה, תוך מתן מעטפת וליווי מלאים הכוללים:

* תעסוקה: הכשרה לעולם התעסוקה דרך התנסויות תעסוקתיות שונות, תעסוקה קבועה בשכר הולם, סדנאות וליווי פרטני.
* לימודים: הרחבת ידע וחשיפה לתחומים שונים דרך השתלבות בקורסים אקדמיים.
* כישורי חיים: פיתוח כישורים חברתיים תקשורתיים, עצמאות, ייצוג עצמי דרך התנסויות תעסוקתיות ואקדמיות, סדנאות וליווי פרטני.
*ליווי אישי וקבוצתי של רכזי הקבוצה בכל שלבי התכנית

התכנית הוקמה ומופעלת בשותפות עם הקריה האקדמית קריית אונו.
למי מיועדת התוכנית
צעירים עם מוגבלות בוגרי שרות לאומי / צבאי המוכרים ע"י משרד הרווחה (מנהל מוגבלויות).
בעלי מוטיבציה להשתלבות בתעסוקה ובעלי רצון ללמידה ומוכנות להתפתחות אישית.
משך התוכנית
כשנתיים לפחות
מיקום גאוגרפי
התוכנית מתקיימת בקריה האקדמית בקריית אונו, כחמישה ימים בשבוע.
קהילות סטודנטים
על התוכנית
התכנית "קהילות סטודנטים" היא פיילוט של עמותת גוונים בשיתוף הקרן למפעלים מיוחדים בביטוח לאומי על מנת לאפשר לסטודנטים עם מוגבלות לקחת חלק בכפרים ובקהילות השונות ברחבי הארץ.

כפרי הסטודנטים וקהילות הסטודנטים קמו מתוך הצורך למצוא מסגרת דיור ברת השגה לסטודנטים לצד הצורך להשתייך לקהילה מגובשת. כיום יש מעל ל-50 קהילות/כפרי סטודנטים ברחבי הארץ.

כחלק מהתוכנית תינתן מעטפת ליווי להשתתפות בפעילות של ארגון הסטודנטים, על מנת שהסטודנטים עם המוגבלות יהיו חלק אינטגרלי בחיי הקהילה/כפר, סיוע להשתתפות בפעילות הקהילה, התנדבות והכוונה למיצוי זכויות והכוונה לגורמים נוספים.
למי מיועדת התוכנית
תכנית מיועדת לסטודנטים עם מוגבלות, המעוניינים להשתתף בכפר/קהילת סטודנטים, במהלך תקופת לימודיהם.
מיקום גאוגרפי
בכל רחבי הארץ

ליצירת קשר וקבלת פרטים נוספים על תכניות ההשכלה שלנו, התקשרו עוד היום למוקד עמותת גוונים 9913*.

מוקד עמותת גוונים מספק שירותי מידע, הכוונה וייעוץ אישי.

מזמינים אותך להתקשר ולהיפתח לעולם מלא בהזדמנויות!