highlighted
content

תעסוקה

עשייה ויצירה בתכניות התעסוקה של גוונים

"כל אדם זכאי לעבודה, לבחירה חופשית של עבודתו, לתנאי עבודה צודקים והוגנים והגנה מפני האבטלה" .    

מתוך "ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם".

בבסיס העבודה והתעסוקה, גלום כח עם יכולות ריפוי. תעסוקה מאפשרת לנו תכלית ומציבה לנו מטרות, מפגישה אותנו עם החברה ומכתיבה סדר יום. בכוחה של העבודה להעביר אלינו את השליטה על חיינו. אנו מאמינים כי הביטוי העצמי של האדם חייב להיות משולב עם עיסוקו. בתוכניות התעסוקה שלנו, תמצאו מקום לכל אדם בהתאם ליכולותיו ולרצונותיו. החל משיקום תעסוקתי, דרך אפשרויות עבודה יצירתיות שפותחו בעמותת גוונים ועד שילוב בשוק העבודה החופשי.

 

אנו מזמינים את המשתתפים בתכניות התעסוקה השונות של גוונים, לקחת חלק בתכניות הדיור השונות, הפנאי ולקדם שינוי חברתי בתכניות המנהיגות שלנו!

הכשרה להשתלבות בתעסוקה
על התוכנית
התכנית מחולקת לשלבים, המאפשרים למשתתף לעבור תהליך הדרגתי משמעותי לקראת השתלבות תעסוקתית, חברתית-קהילתית.
תהליך הליווי הינו אישי ומותאם למקבל השירות, החל מהיציאה מהבית ועד השתלבותו בתחומים אלו. תכנית זו מהווה שער לעולם העבודה והחברה ונוגעת בתחומי חיים משמעתיים.
למי מיועדת התוכנית
אנשים מגיל 18 ועד גיל פנסיה, המתגוררים באשקלון, שדרות וסביבתם, עם מגבלה פיזית/ שכלית-התפתחותית/ חושית/ על הרצף האוטיסטי, הנמצאים בביתם ללא תעסוקה ומעוניינים להשתלב במעגל הקהילתי והיצרני.
משך התוכנית
חצי שנה עד שמונה חודשים.
מיקום גאוגרפי
אשקלון , שדרות וסביבות ערים אלו.
מפעל מקדם תעסוקה – שדרות
על התוכנית
מטרת התוכנית היא לסייע לאדם ללמוד, לממש ולקדם את יכולותיו התעסוקתיות והאישיות ולהשתלב בקהילה כאדם יצרני ועובד.
הליווי הוא פרטני ומאפשר לכל אחד לבנות את התוכנית האישית שלו בהתאם לרצונותיו והחלום התעסוקתי שלו.
התוכנית מפתחת כישורי עבודה וחיים: פיתוח אישיות עובדת, התמדה וארגון זמן, התמודדות מול צוות וסמכות, מיומנויות עבודה שונות כמו קצב, הספק, איכות עבודה, הבנת הוראות. כישורים בינאישיים שמסייעים להשתלב בעולם העבודה ובקהילה.
למי מיועדת התוכנית
אנשים מגיל 18 ועד גיל פנסיה, המתגוררים בעיר שדרות וסביבתה, עם מגבלה פיזית/ שכלית-התפתחותית/ חושית/ נפשית/ על הרצף האוטיסטי, המעוניינים לפתח כישורי עבודה וחיים בסביבה מוגנת, במטרה להשתלב בשוק העבודה הפתוח.
משך התוכנית
בהתאמה לרצונו וצרכיו של מקבל השירות.
מיקום גאוגרפי
שדרות
מפעל מקדם תעסוקה – אשקלון
על התוכנית
מטרת התוכנית היא לסייע לאדם ללמוד, לממש ולקדם את יכולותיו התעסוקתיות והאישיות ולהשתלב בקהילה כאדם יצרני ועובד.
הליווי הוא פרטני ומאפשר לכל אחד לבנות את התוכנית האישית שלו בהתאם לרצונותיו והחלום התעסוקתי שלו.
התוכנית מפתחת כישורי עבודה וחיים: פיתוח אישיות עובדת, התמדה וארגון זמן, התמודדות מול צוות וסמכות, מיומנויות עבודה שונות כמו קצב, הספק, איכות עבודה, הבנת הוראות. כישורים בינאישיים שמסייעים להשתלב בעולם העבודה ובקהילה.
מקבלי השרות מקבלים גמול כספי עבור עבודתם.
למי מיועדת התוכנית
אנשים מגיל 18, המתגוררים באשקלון והסביבה, עם מגבלה נפשית, המעוניינים לפתח כישורי עבודה וחיים בסביבה מוגנת במטרה להשתלב בשוק העבודה הפתוח.
משך התוכנית
בהתאמה לרצונו וצרכיו של מקבל השירות.
מיקום גאוגרפי
אשקלון
ליווי בתעסוקה בשוק החופשי
על התוכנית
שירות התעסוקה הנתמכת פועל להכשרה, קידום ושילוב בשוק העבודה. מסייע במציאת מקום עבודה וליווי לאורך ההשתלבות בתעסוקה.
תהליך הליווי וההכנה הינו אישי ומותאם לאדם בהתאם לכישוריו ורצונותיו.
במסגרת התכנית נעשית הכרות עם עולם העבודה, תנאי ההעסקה וזכויות עובדים, חיפוש עבודה משותף בליווי צוות מקצועי, שיפור הרגלי עבודה, חיבור להכשרה מקצועית ועולם ההשכלה.
למי מיועדת התוכנית
בני 18 ומעלה, המתגוררים במחוז דרום, עם מגבלה פיזית/ שכלית-התפתחותית/ חושית/ נפשית/ על הרצף האוטיסטי, והמעוניינים להשתלב בשוק העבודה הפתוח.
משך התוכנית
בהתאמה לרצונו וצרכיו של מקבל השירות.
מיקום גאוגרפי
אשדוד, אשקלון, קריית מלאכי, קריית גת, שדרות, נתיבות, אופקים, באר שבע וכל המועצות האזוריות סביב ערים אלו.

ליצירת קשר וקבלת פרטים נוספים על תכניות התעסוקה שלנו, התקשרו עוד היום למוקד עמותת גוונים 9913*.

מוקד עמותת גוונים מספק שירותי מידע, הכוונה וייעוץ אישי.

מזמינים אותך להתקשר ולהיפתח לעולם מלא בהזדמנויות!