highlighted
content

לצוות המקצועי של מכינת 'דרור' המלווה צעירים על הספקטרום האוטיסטי בתפקוד גבוה, לחיים עצמאיים, דרוש/ה רכז/ת, משרה מס' 122

למכינת 'דרור' של עמותת גוונים בשדרות דרוש/ה רכז/ ת
תיאור תפקיד

ליווי והדרכת צוות מדריכים · ליווי אישי של צעירים בתחומי עצמאות וכישורי חיים · ניהול דירות של צעירים בתכנית · קבלת הדרכה מצוות המנהלים  · יציאה לטיולים והשתתפות בישיבות צוות

דרישות התפקיד

דרישות התפקיד:

היקף משרה
100%  ·
אזור גיאוגרפי
שדרות