highlighted
content

לתכנית "יוצאים לקהילה" דרושים/ות אנשים ערכיים, המעוניינים לקחת חלק בשינוי חברתי משמעותי.

הצטרפו לצוות צעיר, קטן ומשפחתי, בתכנית של עמותת גוונים, המסייעת לצעירים על הרצף האוטיסטי להשתלב בקהילה
תיאור תפקיד

התכנית מסייעת לצעירים בתפקוד בינוני וגבוה על הרצף האוטיסטי להשתלב בקהילה.

 

דרישות התפקיד

 

 אנשים אקטיביסטים, עם מגבלה, המעוניינים להביא את עולמם האישי ולחולל שינוי

מגורים באזור הדרום (אשדוד ודרומה)

היקף משרה
חלקי, מתאים לסטודנטים